2015-10-10_0098

Mia100 Ulic [#4] – ul. 4 Pułku Piechoty

historia

Patronem ulicy 4 Pułku Piechoty jest oddział piechoty Wojska Polskiego noszący nazwę 4 Pułk Piechoty (4 PP). Pułk ten powstał w czasie II wojny światowej i istniał w okresie PRL do 1961 roku. Pułk został sformowany we wsi Sielce leżącej nad Oką w obwodzie riazańskim w Związku Radzieckim. Podstawą do sformowania oddziału był rozkaz gen. Zygmuna Berlinga, dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, wydany dnia 19 sierpnia 1943 roku w oparciu o sowiecki etat pułku strzelców gwardii nr 04/501. 4 Pułk Piechoty wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego (2 DP), która z kolei funkcjonowała w składzie 1 Armii Wojska Polskiego.

W dniach 1-4 sierpnia 1944 r. w ramach ofensywy pod kryptonimem Bagration oddziały 2 DP toczyły ciężkie walki z wojskami niemieckimi o zdobycie i umocnienie przyczółka na zachodnim brzegu Wisły. W rejonie Puław szczególnie wyróżnił się walecznością 4 PP. Żołnierzom polskim udało się zdobyć kilka przyczółków w okolicach Góry Puławskiej, jednakże Niemcy stawiali zacięty opór i otrzymali wsparcie, podczas gdy z oddziałami polskimi na wschodnim brzegu Wisły utracono łączność i ciągle były pod ostrzałem. Ostatecznie zapadła decyzja o zaprzestaniu natarcia i ewakuacji wszystkich oddziałów polskich z przyczółków po lewej stronie Wisły (5 PP zdobył przyczółek w Jaroszynie, a 6 PP w Łęce). 6 sierpnia cała 1 Armia Wojska Polskiego otrzymała rozkaz przekazania swego odcinka sowieckiemu 7 Korpusowi Kawalerii i przegrupowania się do rejonu Łaskarzewa w celu przeprawienia się na przyczółek warecko-magnuszewski uchwycony przez radziecką 8 Gwardyjską Armię.

Rozkazem Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 1/MON z 1 stycznia 1959 r. 4 PP otrzymał imię Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej. Społeczność Puław upamiętniła walecznych żołnierzy polskich z 4 PP poprzez nadanie nazwy jednej z ulic leżących wzdłuż Wisły właśnie imieniem 4 PP. Stało się to w 1959 r. Oficjalna nazwa ulicy to 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego.


Ulica 4 Pułku Piechoty w Puławach jest zlokalizowana tuż nad Wisłą, w sąsiedztwie dawnej osady pałacowej książąt Czartoryskich. Pierwotnie nosiła nazwę ulicy Browarnej, od browaru mieszczącego się przy niej. Odchodzi prostopadle od ulicy Piłsudskiego i ciągnie się aż po wał wiślany. Ma długość nieco ponad 2 km. Krzyżuje się z ulicami Rybacką i Browarną. Leży na osiedlu Kępa.

W roku 2008 zakończyła się kompleksowa przebudowa znacznej części tej ulicy, w ramach której zmodernizowano samą drogę, skrzyżowania, miejsca postojowe i chodniki. Powstała też ścieżka rowerowa o długości 300 m. Pieniądze na modernizację pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na przebudowę ulicy 4 Pułku Piechoty oraz pobliskich ulic Browarnej i Rybackiej władze samorządowe wydały 2 717 270,15 zł, z czego aż 1 062 785,77 zł to właśnie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ulica 4 Pułku Piechoty jest zatem zmodernizowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do przystanku MZK Puławy nr 259 zlokalizowanego przy stacji elektroenergetycznej noszącej oznaczenie GPZ 110/15 kV Puławy-Kępa należącej do PGE. Jest to odcinek liczący ok. 0,8 km. Kilka archiwalnych zdjęć ukazujących stan tej ulicy przed przebudową jest na stronie Urzędu Miasta Puławy.

Dalsza część ulicy 4 Pułku Piechoty to odcinek mający długość ok. 1 km, charakteryzujący się brakiem chodnika dla pieszych oraz nawierzchnią asfaltową drogi, jednak w dosyć kiepskim stanie. Odcinek ten kończy się dużym parkingiem przy bramie wjazdowej na ogródki działkowe położone tuż za wałem wiślanym. Obok jest zatoczka i końcowy przystanek komunikacji miejskiej nr 264. Okresowo jeździ tą ulicą „emka” nr 8.

Kolejny odcinek ulicy 4 Pułku Piechoty ma ok. 0,4 m i nawierzchnię szutrową, ciągnie się wzdłuż działek aż po sam wał nad Wisłę. Na jego końcu znajduje się krzyż poświęcony żołnierzom 4 PP. Krzyż jest umiejscowiony na dużym kamieniu, na którym zainstalowano tablicę pamiątkową.

Zabudowa ulicy 4 Pułku Piechoty była w przeszłości niska i tak jest nadal. Wszystkie domy zlokalizowane przy niej są jednorodzinne, parterowe lub jednopiętrowe, w większości z przydomowymi ogródkami. Ulica 4 Pułku Piechoty ma charakter drogi dojazdowej do owych domków oraz do licznych ogródków działkowych i rekreacyjnych. Aktualnie przy ulicy 4 Pułku Piechoty znajdują się takie obiekty, jak: dolny ogród IUNG, budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS (dawniej Puławskiej Szkoły Wyższej), stacja elektroenergetyczna, budynek dawnego „Zajazdu pod Pielgrzymem”, przepompownia ścieków MPWiK „Wodociągi Puławskie”, szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie, ogródki działkowe „Plon” i „Kępa”. Na krótkim odcinku ulicy jest mostek, pod którym przepływa woda z Łachy Wiślanej. Z pierwszego odcinka tej ulicy widoczna jest na wzgórzu dawna kaplica oraz pałac książąt Czartoryskich. Z kolei dalsza część sąsiaduje z rezerwatem przyrody „Łęg na Kępie”. Charakterystyczne dla tej ulicy są też wyjątkowej urody wiekowe i majestatyczne topole oraz brzozy.